O Firmie

Nasza firma, istniejąca na rynku od 1999 roku, świadczymy usługi z zakresu pełnej obsługi finansowo-księgowej dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Klientami naszymi są zarówno małe firmy rodzinne jak i różnego rodzaju spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Właścicielem firmy jest Wiesław Chruściel, magister ekonomii, który legitymuje się świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów Nr 12503/99, uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na stanowiskach głównego księgowego a także członka zarządu spółek prawa handlowego, zdobywane w okresie transformacji społecznych i gospodarczych.

Świadcząc usługi różnym podmiotom gospodarczym zdobywamy dalsze bogate doświadczenia.

Firma ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość księgowań i rozliczeń dostarczonej dokumentacji. Zapewniamy rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych a także dostarczanie niezbędnych informacji wspierających zarządzanie i obniżanie kosztów działalności. Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy powierzanych dokumentów i informacji.ZAKRES USŁUG

Każdy przedsiębiorca zainteresowany zmniejszeniem kosztów prowadzonej działalności przekona się, że korzystanie z naszych usług będzie tańsze niż posiadanie własnej komórki finansowej i kadrowej.

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi handlowe)
 • prowadzenie ewidencji podatkowych
  • w zakresie podatku dochodowego:
   • księgi przychodów i rozchodów
   • ryczałt ewidencjonowany
  • w zakresie podatku VAT
   • ewidencje sprzedaży i zakupu
   • rozliczanie nabycia i dostaw wewnątrzwspólnotowych
   • rozliczanie importu i eksportu
 • obsługa ZUS
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • ewidencje operacyjne
  • dowolne ewidencje w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawca

Comments