O Firmie

Nasza firma, istniejąca na rynku od 1999 roku, świadczymy usługi z zakresu pełnej obsługi finansowo-księgowej dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Klientami naszymi są zarówno małe firmy rodzinne jak i różnego rodzaju spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Właścicielem firmy jest Wiesław Chruściel, magister ekonomii, który legitymuje się świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów Nr 12503/99, uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy na stanowiskach głównego księgowego a także członka zarządu spółek prawa handlowego, zdobywane w okresie transformacji społecznych i gospodarczych.

Świadcząc usługi różnym podmiotom gospodarczym zdobywamy dalsze bogate doświadczenia.

Firma ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość księgowań i rozliczeń dostarczonej dokumentacji. Zapewniamy rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych a także dostarczanie niezbędnych informacji wspierających zarządzanie i obniżanie kosztów działalności. Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy powierzanych dokumentów i informacji.